Paylas.me

Bebekler de şiddetin mağduru ve tanığı olabilirler…

Çocuk ve ergenlerin maruz kaldığı ihmal ve istismarı hepimiz biliyoruz, konuşuyoruz ve tartışıyoruz.

Peki ya bebekler….

Genelde bebeklerin aile içi şiddet ve çatışmadan etkilenmedikleri düşünülür. Gerekçe de olayların yanında olmadığı, hatırlayamayacak kadar küçük olduğu veya ona fark ettirilmediğidir.

HAYATİ RİSK ALTINDADIR: Aile içi şiddetin tanığı olan bebek çok hızlı bir şekilde aile içi istismarın bir parçası olabilir.

AİLE İÇİ ŞİDDETE TANIKLIK EDEREK BÜYÜYORSA:

Sağlıklı gelişimin en hayati parçası olan bakım verenin sunduğu duygusal bakıma ulaşamaz.

Bakım veren kendi güçlükleri bedeniyle duyarlılık gösteremez ve güven duygusunu sağlayamaz. Sonuçta erken dönemde bağlanma örüntüsünü ve güven duygusunu zedelenir.

Bebeğin gelecekteki gelişimini olumsuz etkiler, büyüdükçe kendi var oluşu ve öz değeriyle ilgili sorunlar yaşamasına yol açabilir.

Beyin gelişiminin en hızlı ve en hassas olduğu bu dönemde toksik strese maruz kalan bir bebeğin stresle ilişkili biyolojik mekanizmaları bu da beyin gelişimini bozar.

Aile içi şiddetin annede yol açabileceği depresyon ebeveynin dikkatinin daha çok kendi olumsuz, işlevsel olmayan, tekrarlayıcı, zihinsel uğraşlarının üzerinde olması nedeniyle de bebeğiyle etkileşimi bozulur, çünkü etkileşim sırasında çocuğuna dikkatini vermesi mümkün değildir. Bu durumda çocuktan gelen ip uçlarını kaçabilir, etkileşimin senkronizasyonu (uyum) ve duyarlılığı bozulur, bu da bağlanma süreçlerini etkiler.

7.- 9. ay civarında anne ve bebeğin özneleri arasında gerçekleşen duygusal uyumun oluşabilmesi için gerekli olan öncelik bebeğin farkında olmaktır.

Annenin aile içi şiddet nedeniyle çocuğun işaretlerini fark edememesi, ihtiyaçlarını doğru okuyamaması bebeğin bağlanmışlık hissini zedelerken, çocuğun anlaşıldığını his edememesi akıl yürütme becerilerinin ve diğerlerinin zihnini anlayabilme becerisinin gelişimini ve dolayısıyla diğerleriyle sosyal ilişki geliştirebilme becerisi bozulur.

Şiddete maruz kalan/tanıklık eden bebeklerin koruma altına alındıklarında bile kendilerine bakım verenlerle istismara veya şiddete uğradığı durumdaki ilişki modelini sürdürme, tekrarlama ve yeniden üretme eğiliminde olabilirler

Doç. Dr. Didem Behice Öztop

Maile Gönder